Pārvadātāja atbildība

Pārvadātāja atbildība

Plānojot preču transportēšanu, klientam būtu jāpadomā par to, kādu kompensāciju viņš saņems tad, ja gadās kāds nepatīkams pārsteigums, piemēram, sūtījums pazudīs vai tiks sabojāts.
Ja transportēšanas laikā prece tiek bojāta, tās īpašnieks ir tiesīgs no pārvadātāja pieprasīt zaudējumu atlīdzību. Par pārvadātāja atbildību (preces īpašniekam) nav atsevišķi jāmaksā. Kas ir jāzina par pārvadātāja atbildīnas apdrošināšanu:

  • Pārvadātāja atbildības maksimālā likme ir līdz 19 SDR jeb apmēram 20 EUR par kravas 1 bruto kilogramu (AWB apdrošināšana);
  • pārvadātāja atbildības maksimālā likme autopārvadājumiem ir līdz 8,33 SDR jeb apmēram 9 EUR par kravas 1 bruto kilogramu (CMR apdrošināšana);
  • pārvadātāja atbildības maksimālā likme jūras transportam ir līdz 2 SDR jeb apmēram 666,67 SDR par kravas 1 bruto kilogramu (B/L apdrošināšana);
  • Ja krava ir zaudēta vai bojāta vietējā transportēšanas procesa laikā, pārvadātāja atbildību nosaka attiecīgās valsts normatīvie akti
  • Atbildības apdrošināšana tāpat kā jebkura cita apdrošināšana atlīdzina zaudējumu uz reālā svara pamata, t.i. ne uz iespējamā apjoma svara pamata

 

Jāatceras, ka papildus atlīdzinājuma likmju ierobežojumiem, pārvadātāja atbildība ietver sevī tikai tādus zaudējumus, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ja tos radījuši apstākļi, ko pārvadātājs ņav varējis novērst (piemēram, laupīšana).

Ja kravas vērtība pārsniedz iepriekšminētās pārvadātāja atbildības apdrošināšanas maksimālās likmes, un ja Jūs vēlaties kravu apdrošināt arī pret tādiem riskiem, kuru gadījumā pārvadātājs nav atbildīgs par kravai nodarītajiem zaudējumiem, mēs iesakām pasūtīt pilnu apdrošināšanu pret visiem riskiem saskaņā ar ICC (A) noteikumiem.

Apdrošināšanu Jūs varat pasūtīt arī pie mums.

Copyright 2020 ACE Logistics Latvia SIA ace@ace.lv