Kvalitātes un vides politika

Kvalitātes un vides politika
ISO sertifikāts

“ACE Logistics Latvia” kvalitātes un vides politikas pamatā ir šādi principi:

  • mēs klientiem piedāvājam plašu loģistikas pakalpojumu klāstu, izmantojot gaisa, jūras un sauszemes transportu atbilstoši kvalitātes un vides vadības sistēmām.
  • mūsu piedāvājums atbilst klientu vajadzībām un mūsu iespējām, mēs neradām mānīgas gaidas, kuras, iespējams, nespējam izpildīt.
  • mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi visos pakalpojuma sniegšanas posmos informēt klientu, un mūsu princips ir labāk sniegt klientam vairāk informācijas, nekā klients to sagaida, nekā pārāk maz informācijas.
  • mūsu kvalitātes un vides politika atbilst valsts normatīvajiem aktiem, starptautiskiem līgumiem un normatīvajiem aktiem, mēs apņemamies to ievērot un izpildīt. To pašu mēs sagaidām arī no saviem līgumpartneriem un apakšuzņēmējiem.
  • mūsu darbinieki ir augsti kvalificēti, uz pakalpojumu sniegšanu orientēti speciālisti.
  • mēs veicinām darbinieku un pārvadātāju izpratni par vides ilgtspēju.
  • pakalpojumi tiek sniegti tā, lai nodrošinātu līdzsvaru starp klienta vajadzību izpildi, uzņēmuma ekonomisko efektivitāti un vides resursu taupīšanu.
  • ar darbinieku palīdzību vadība nepārtraukti uzlabo darba procesus, lai nodrošinātu nemainīgi augstu un aizvien augošu klientu, īpašnieku un darbinieku apmierinātību.

Copyright 2020 ACE Logistics Latvia SIA ace@ace.lv