Kravu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana

ACE piedāvā pilnu pārvādājumu apdrošināšanu, lai klientus pasargātu no nepatīkamiem gadījumiem.

Pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, kas radušies saistībā ar preču pazušanu vai to vērtības samazināšanos. Apdrošināšanas atlīdzības apmēri:

  • gaisa transports līdz 19 SDR uz 1kg
  • autopārvadājumi līdz 8,33 SDR uz 1 kg
  • jūras transports līdz 2 SDR uz 1kg

Turklāt, papildus atlīdzinājuma likmju ierobežojumiem, pārvadātāja atbildība attiecas tikai uz tiem zaudējumiem, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ. Pārvadātājs nav atbildīgs par riskiem, ko viņš nespēja novērst (piemēram laupīšana).

Ja Jūsu preču vērtība pārsniedz noteiktās pārvadātāja atbildības likmes un Jūs vēlaties saņemt apdrošinājumu arī tajos gadījumos, kad pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, iesakām pasūtīt apdrošināšanu pret visiem riskiem saskaņā ar ICC (A) noteikumiem. Apdrošināšanas līgumu var noslēgt vienam pārvedumam (vienreizējā polise) vai saņemt t.s. atvērto polisi uz noteiktu laiku (piem. gadu), kas attiecas uz visiem šā perioda preču pārvadājumiem (atvērtā polise).

Ja klients nevēlas apdrošināt preci pret visiem riskiem, tad apdrošināšanas segumu var sašaurināt līdz konkrētiem riskiem (piemēram, satiksmes negadījums, ugunsnelaime, zādzība utt.) Pārvadājumu apdrošinājuma līgumu ar sašaurinātu apdrošināšanas segumu (un tātad lētāku) noslēdz saskaņā ar ICC(C) un ICC(B) noteikumiem.

ICC (C) atbildība ietver galvenos preču transportēšanas riskus (satiksmes negadījumi, ugunsnelaime, eksplozija, avārija uz jūras) un ir piemērota autotransporta līdzekļiem (arī ro-ro tipa prāmjiem)

ICC (B) atbildības gadījumā risku apdrošināšanas segums ir lielāks un tāpēc būs piemērota tādos gadījumos, kad kādā maršruta posmā ir jāpārkrauj uz kravas kuģa (piemēram, konteineru kuģi)

Abos gadījumos var pievienot arī tādus atsevišķus riskus kā, piemēram, preču zādzība, laupīšana, pazušana vai vandālisms.

Lai gan ICC(C) un ICC(B) ir lētāki, tiem ir šaurāks risku segums (zaudējumam ir jārodas noteikta riska iestāšanās rezultātā), bet ICC (A) klauzulai risku segums ir manāmi plašāks – nav svarīgi, kāda riska iestāšanās rezultātā rodas zaudējums (t.s all risk apdrošināšana).
Kravu pārvadājumu apdrošinājuma cena ir atkarīga no maršruta, transportlīdzekļa tipa, iepakojuma, preces veida un izmaksām.
Kā preču pārvadājumu apdrošināšanas, tā arī pārvadātāja atbildības gadījumā notiekti ir jāatceras, ka ne apdrošināšanas sabiedrība, ne arī transporta pakalpojumu uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareiza preču transportēšanas iepakojuma izmantošanas gadījumā (tas parasti ir ražotāja un preču nosūtītāja risks), ja prece sabojājas tām raksturīgu īpašību (piem iztvaikošana) vai force majore rezultātā.

Lai gan ar Jūsu preču pārvadājumu apdrošināšanu nodarbosies ACE, apdrošināšanas līguma puses ir klients un apdrošināšanas kompānija.

Copyright 2020 ACE Logistics Latvia SIA ace@ace.lv