Kravu pārvadājumi

Kravu pārvadājumi

KRAVU PĀRVADĀJUMI – PIEREDZE UN ATBILDĪBA

ACE Logistics Latvia uzņēmuma  mērķis ir būt par vienu no vadošajiem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem reģionā. Lai to sasniegtu, kompānija Latvijā strādā jau kopš 1997. gada. Sistemātiski tiek izkopta pakalpojumu politika, lai piedāvātie kravu pārvadājumi būtu kvalitatīvi, droši un klientiem izdevīgi. ACE Logistics Latvia grupai izveidojusies stabila, ilggadēja sadarbība gan starp kompānijas meitas uzņēmumiem, gan sadarbības partneriem Latvijā un citās valstīs.

PILNA SERVISA KRAVU PĀRVADĀJUMI:

 • starptautiski gaisa, jūras un sauszemes pārvadājumi eksportam un importam,
 • autopārvadājumi un saliktie dzelzceļa kravu pārvadājumi no Ķīnas,
 • muitas starpniecība – dokumentu sagatavošana gan juridiskām, gan privātpersonām,
 • noliktavu pakalpojumi tiek individuāli piemēroti katra klienta vajadzībām – sākot ar preču saņemšanu un uzglabāšanu, līdz nodošanai gala lietotājam un atskaišu sniegšanai,
 • kravas apdrošināšana zaudējumu atlīdzināšanai, kas radušies saistībā ar preču pazušanu vai to vērtības samazināšanos, apdrošinot pret visiem vai konkrētiem riskiem pēc klienta izvēles.

Atbilstoši klientu vajadzībām un prasībām mūsu piedāvātie kravu pārvadājumi ietver plašu pakalpojumu loku. Mūsu pieredzējušie speciālisti sniegs konsultācijas, lai ieplānotu katram klientam vajadzīgos pakalpojumus, un sagatavos visu nepieciešamo dokumentāciju. Mēs labi apzināmies, ka laiks ir nauda, tāpēc strādājam efektīvi un ekonomiski.

JŪSU KRAVA – MŪSU ATBILDĪBA

ACE Logistics Latvia kravu pārvadājumi tiek veikti ar transporta līdzekļiem, kuri atbilst augstiem kvalitātes standartiem un drošības prasībām. Kompānija strikti ievēro visas aktuālās loģistiku regulējošās normas tajās valstīs, kurās tā veic pārvadājumus. Rūpējamies par to, lai ikviena klienta krava tiktu transportēta droši un savlaicīgi nokļūtu galamērķī.

Mēs pārvadājam:

 • pilnas kravas,
 • saliktas kravas,
 • ADR klases bīstamās vielas,
 • dažādi iepakotas preces.

ACE Logistics Latvia kravu pārvadājumi ir ar dažādām piegādes laika plānošanas iespējām. Veidojam optimālus risinājumus gan regulāras, gan vienreizējas transportēšanas gadījumos. Piedāvājumā arī Entargo pakalpojums un saliktie dzelzceļa  kravu pārvadājumi no Ķīnas.

KRAVU PĀRVADĀJUMI JAU KOPŠ 1997. GADA

Kompānijas veiksmi nodrošina:

 • sadarbības partneru uzticamība,
 • pastāvīgo klientu uzticība,
 • sniegto pakalpojumu kvalitāte,
 • spēja pielāgoties izmaiņām nozarē,
 • iekļaušanās labākajos pasaules mēroga loģistikas tīklos.

Copyright 2019 ACE Logistics Latvia SIA ace@ace.lv