Kravas piegādes kavēšanās

Kravas piegādes kavēšanās

Kravas kavēšanās ir pašreiz un noteikti būs arī nākotnē viena no nopietnākajām ar transportēšanu saistītajām problēmām. Ja citām problēmām, kas var rasties preču transportēšanas gaitā (kravas sabojāšana, kravas pazušana) ir skaidri noteikti atbildības ierobežojumi, tad kavēšanās gadījumā situācija ir daudz neskaidrāka.

Ja pārvadātājs vai ekspeditors ar klientu noslēdz kravas pārvadājumu līgumu, un piedāvājumā ir norādīts nogādāšanas laiks, tad ar to saprot ceļā pavadīto laiku normālos apstākļos, kas negarantē preces piegādi galamērķī kāda zināma laika periodā.

Kapēc netiek dotas garantijas?
Piemēram, gaisa transporta gadījumā uz Latviju kursējošo lidmašīnu mazā ietilpība un kravas izmēriem izvirzītās prasības ir nopietns šķērslis garantiju sniegšanai. Aviokompānijas ne vienmēr spēj garantēt iepriekš apstiprināto rezervēto vietu lidojumam tālāk no tranzīt punkta. Autotransporta gadījumā ir grūti prognozēt rindas garumu pie robežām vai negaidītu transportlīdzekļa bojājuma rašanos.
Kravas ekspeditoriem ir pienākums klientu informēt par iespējamo kravas kavēšanos. Klientam vajadzētu ņemt vērā minētos apstākļus un iespēju robežās vienmēr ieplānot zināmu rezerves laiku neparedzētiem gadījumiem.
Kā tomēr saņemt garantijas?
Laika garantiju no pārvadātāja var saņemt tad, ja pārvadātājs ir skaidri devis saprast par sava pakalpojuma izpildīšanu bez kavēšanās un noslēgta konkrēta vienošanās.

Taču pārvadātājs nav atbildīgs par kavēšanos, kas radusies preces pasūtītāja vai saņēmēja dēļ. Turklāt pārvadātājs nekompensē zaudēto peļņu, tirgus daļu, morālos zaudējumus u.tml. Tos kompensē tikai tādos gadījumos, ja klients un pārvadātājs tos ir atrunājuši noslēgtā līgumā.
Tāpēc ir svarīgi, lai klients jau pārvadājuma pasūtīšanas laikā vienmēr ziņotu par kravām, kuru piegādes termiņus nedrīkst pārsniegt. Šādā gadījumā mēs atradīsim iespējas, kā iespējamo kravas piegādes kavēšanos samazināt līdz minimumam un ar klientu un viņa apakšuzņēmumiem (pārvadātājiem un partneriem) noslēgsim zaudējumu atlīdzības līgumu par nokavēto termiņu.

Copyright 2020 ACE Logistics Latvia SIA ace@ace.lv